Grip op uw planning & controlcyclus?

Kies voor de interim professionals van Panenqa!

SAP Interim Control

 

Big data, snel wijzigende businessmodellen, scenarioplanning. Het Finance-vak is flink in beweging. Onze interim controllers helpen u bij de uitdagingen binnen de planning & controlcyclus. Onze professionals zijn tevens SAP experts die hun kennis van tooling gebruiken om deze rollen succesvol uit te voeren. Door middel van detachering vervullen zij hierbij op interim basis functies als:

 

  • (Business) Controller Financial Controller
  • Consolidatie en Reporting specialist
  • Project controller
  • Beleidsmedewerker P&C
  • Manager Control

 

Snelle inzet en een blijvend resultaat

Elke onderneming kan behoefte krijgen aan interim ondersteuning. Bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschapsverlof of tijdelijke onderbezetting. Panenqa levert niet alleen snel de gevraagde capaciteit, maar laat ook een blijvend resultaat achter. Want een Panenqa interim finance professional houdt zijn kennis niet voor zichzelf maar draagt deze actief over aan zijn opdrachtgevers. Daarmee kan een acuut tekort aan personeel zomaar leiden tot kwaliteits- en kennisverbreding van uw organisatie.

 

Vanzelfsprekend zijn onze consultants experts op het gebied van SAP FI/CO. Bovendien beschikken wij over de juiste branchekennis van bijvoorbeeld profit, telecom, zorg & ziekenhuis, non-profit, retail, bouw en vastgoed. Deze branchekennis is cruciaal voor iedere (business) controller.

 

Consolidatie & Reporting

Consolidatie & Reporting is werk dat u overlaat aan specialisten. Onze consolidatie & reporting specialisten zorgen voor het gewenste overzicht. Hierbij combineren wij onze financial control en accounting kennis met een meer dan uitstekende kennis van SAP Business Planning & Consolidatie (SAP BPC).

 

Het integreren van rapportagesystemen biedt organisaties overzicht. Panenqa levert daarom interim controllers die uw organisatie hierbij helpen. Tegelijkertijd optimaliseren wij consolidatieprocessen en corporate reporting. Onze interim professionals durven hierbij gerust onder de motorkap te kijken! Ook behoefte aan interim finance professionals die een stap verder gaan? Laat de SAP specialisten van Panenqa bij u aan de slag gaan om het verschil te merken!

 

Projecten en change management

De wereld van control en informatievoorziening blijft veranderen. Daarom worden er veel projecten gestart om hieraan tegemoet te komen. En dat zijn spannende tijden waar veel van afhangt. Of het nu gaat om nieuwe wet- en regelgeving of technologische veranderingen. Het projectresultaat moet er hoe dan ook komen. Juist dan kunnen we elkaar de hand schudden! Want Panenqa streeft naar exact hetzelfde, koste wat kost en op het fanatieke af! SAP consultants van Panenqa pakken iedere uitdaging aan en behalen projectresultaten voor uw organisatie in de interim rollen van:

 

  • Projectleider control
  • Lean consultant
  • Implementatie consultant SAP BPC
  • Verandermanager control

 

Rekent u graag met ons af op basis van een resultaatverplichting? Daar schrikken we niet van. Sterker nog: kom maar op met dat project! Dan laten we aan u zien wat we beloven.

 

Neem contact met ons op  

Op zoek naar een

SAP professional?

 

Neem contact op

SAP specialist

of finance professional?

Bekijk onze

vacatures